高一年级第一单元语文试卷

2018-04-20 10:24:00 来源: 网络综合 [手机版] [ 文档免费下载 ] [文档在线打印]
高一网权威发布 高一年级第一单元语文试卷,更多 高一年级第一单元语文试卷相关信息请访问无忧考网 高一频道。

【导语】高中语文课有些内容比较生动有趣,有些内容的确比较枯燥。对语文缺乏兴趣,其中重要原因是要选择对的学习方法。一起来看看无忧考网高一频道为大家准备的《高一年级第一单元语文试卷》吧,希望可以帮到你!

 一、(15分,每小题3分)

 1.下列加点字的读音全都正确的一项是()

 A.遏(è)制遒(qiú)劲峥(zhēng)嵘百舸(gē)

 B.寂寥(liáo)彳亍(chìchù)笙(shēng)箫*(zài)

 C.青苔(tái)给予(gěiyǔ)忸怩(ní)跫(qióng)音

 D.舵(duò)手房舍(shè)隽(jùn)永窗扉(fēi)

 2.下列词语中没有错别字的一组是()

 A.寥廓峥嵘岁月激浊扬清气势磅礴

 B.愁怅色彩斑斓妄自菲薄叱咤风云

 C.凄婉死不瞑目气慨非凡雍容华贵

 D.辍学哗众取宠民生凋蔽愤世嫉俗

 3.依次填入下列句中横线处的词语,最恰当的一项是()

 ①要认真清查国有企业现有的资产,防止有人借改革之机_____国有资财。

 ②为了使这个展览办得更加充实,博物馆领导派出多人到老区_____革命文物。

 ③好风景固然可以打动人心,但若得几个情投意合的人,相与_____其间,那才真有味儿;这时风景觉得更好。

 A.侵吞搜集徘徊

 B.鲸吞收集徘徊

 C.鲸吞收集徜徉

 D.侵吞搜集徜徉

 4、下面语段中加点的词语,使用不恰当的一项是()

 红花湖景区湖光山色,风景宜人;游人熙熙攘攘,兴致勃勃。停车场里停满了来自深圳、东莞、广州、珠海等地的车辆,在自行车租赁处更是车水马龙。景区环湖绿道长约15公里,沿途花朵姹紫嫣红,是市民踏青赏春的好去处。一路上,记者不时见到游人一大家子结伴而行,年轻朋友则三五成群,跑步前行。

 A.湖光山色B.车水马龙C.姹紫嫣红D.三五成群

 5、下列各句中,没有语病的一项是()

 A.据茨城县渔业协会通报,4月4日在北茨城市附近海域捕捞的玉筋鱼幼鱼体内检测出放射性铯超标,这是首次日本震后从鱼类体内检出放射物质超标。

 B.经济社会发展中一些长期问题和短期问题相互交织,尤其是一些社会矛盾比较突出,再加上*问题,如果处理不好,产生叠加效应,就会阻碍改革发展和社会稳定。

 C.记者统计发现,调整最低工资标准的省份中,以东部地区居多。从最低工资金额上看,东部地区的浙江超过了一直高居榜首的上海,成为目前全国最低工资标准的省份。

 D.“地球一小时”是WWF(世界自然基金会)应对全球气候变化所提出的一项倡议,希望个人、社区、企业和政府在特定的时间熄灯一小时,来表明他们应对气候变化行动的支持。

 二、(9分,每小题3分)

 阅读下面的文字,完成6-8题

 中国丝绸在罗马(节选)

 宋蕾

 考古学家在一些古罗马的石刻作品和陶器、绘画作品中,经常发现其中的人物都穿有透明的长袍,质料柔软。据专家考证,那就是丝绸。

 当时,丝绸对于罗马人而言充满了神秘感。他们不知道丝绸是怎么制造的,又是从何而来的。罗马的学者老普林尼《自然史》中曾这样推测丝绸的来源:“丝茧是生在树叶上,取来用水湿一湿,理成丝,裁成衣服,光辉夺目。”

 汉武帝时张骞曾两次出使西域,最远到达了安息和条支。安息即今天的伊朗。东汉和帝九年,西域都护班超曾派遣甘英出使大秦(罗马),可到了波斯湾,临海欲渡,安息人却警告他说:“海水广大,往来者逢善风乃得渡。若遇迟风,亦有两岁者,故入海人皆赍三岁粮。海中善使人思土恋慕,数有死亡者。”甘英最终放弃了渡海。其实,这是安息人为了保护他们在丝路上的利益,有意阻止甘英前行。

 由于安息从中阻挠,在罗马,丝绸愈为神秘。汉代丝绸千里迢迢地被辗转卖到罗马之后,一磅生丝的价值为12两黄金,是原产地的数百倍,以至于当时罗马人甚至将汉朝的丝织品拆分,然后再重新织成更薄的丝绸。而极其富裕的贵族、将军穷奢极欲,对新奢侈品酷爱有加。在挥霍浪费的气氛中,丝绸迅速席卷古罗马。罗马为了进口丝绸,流失了大量的资金。罗马元老院也多次通过禁穿丝绸的法令,但屡禁不止。

 最近,史学家认为,正是由于罗马人的过分贪求丝绸等东方奢侈品,才导致了罗马帝国的衰亡。此说虽有些夸张,但是可以说明张骞通西域开辟丝绸之路,使东西方文明发生了接触并产生了巨大影响。为了更多地更为廉价地获得中国的丝绸,罗马帝国便想避开丝绸陆路交通的障碍——安息国,从海上和中国直接通商。这终于在屋大维•奥古斯都时实现了。罗马人在掌握了印度洋航路后,终于通过南海航道,与中国建立了直接联系。之后,中国与罗马的陆上交通也打通了。

 唐代丝绸之路新的商路支线不断开辟,东罗马帝国、波斯的相对稳定,使陆上丝绸之路再度迎来了繁荣时期。“丝绸之路”这个名称非常贴切恰当,因为丝绸不仅是这条陆上的主要商品,而且丝绸也正像一条连接中国和世界其他文明的纽带。

 6.下列关于中国丝绸在罗马的表述,不正确的一项是()

 A.石刻、陶器、绘画作品的考古发现,证明中国丝绸在古罗马已经融入了百姓生活。

 B.罗马学者老普林尼《自然史》中对中国丝绸的推测说明他们对中国丝绸了解甚少。

 C.由于安息国从中作梗,使得中国丝绸在古代罗马人眼里显得愈加神秘和珍贵。

 D.由于路途遥远、交通阻隔,汉代丝绸被辗转卖到罗马之时价格必然会变得很高。

 7.下列理解和分析,不符合原文意思的一项是()

 A.安息国为了从丝绸贸易中获取更大利益,因此有意阻挠汉朝和罗马的直接通商。

 B.丝绸良好的质地、奢侈的社会风气,使罗马元老院禁穿丝绸的法令无法实行。

 C.古罗马想方设法和中国建立直接联系的原因在于获得更多的、更为廉价的丝绸。

 D.屋大维•奥古斯都发现了印度洋航路后,古罗马通过航道与中国建立了直接联系。

 8.根据原文内容,下列推断正确的一项是()

 A.中国丝绸意外地成了双刃剑,导致了古罗马的繁荣,也加速了它的衰败进程。

 B.看到罗马与中国建立了海路上的直接联系后,安息国也主动地打通了陆路交通。

 C.古罗马虽然与中国取得了直接联系,但生丝贵于黄金的价格并没有任何改变。

 D.丝绸之路是古代中国与外国沟通的要道,它的繁荣取决于交往国的繁荣和稳定。

 三、(12分,每小题3分)

 阅读下面的文言文,完成9-12题。

 予少以进士游京师。因得尽交当世之贤豪。然犹以谓国家臣一四海,休兵革,养息天下以无事者四十年,而智谋雄伟非常之士,无所用其能者,往往伏而不出,山林屠贩,必有老死而世莫见者,欲从而求之不可得。其后得吾亡友石曼卿。

 曼卿为人,廓然有大志。时人不能用其材,曼卿亦不屈以求合。无所放其意,则往往从布衣野老酣嬉,淋漓颠倒而不厌。予疑所谓伏而不见者,庶几狎而得之,故尝喜从曼卿游,欲因以阴求天下奇士。

 浮屠秘演者,与曼卿交最久,亦能遗外世俗,以气节自高。二人欢然无所间。曼卿隐于酒,秘演隐于浮屠,皆奇男子也,然喜为歌诗以自娱。当其极饮大醉,歌吟笑呼,以适天下之乐,何其壮也!一时贤士,皆愿从其游,予亦时至其室。十年之间,秘演北渡河,东之济、郓,无所合,困而归。曼卿已死,秘演亦老病。嗟夫!二人者,予乃见其盛衰,则予亦将老矣!

 夫曼卿诗辞清绝,尤称秘演之作,以为雅健有诗人之意。秘演状貌雄杰,其胸中浩然,既习于佛,无所用,独其诗可行于世,而懒不自惜。已老,胠其橐①,尚得三四百篇,皆可喜者。

 曼卿死,秘演漠然无所向。闻东南多山水,其巅崖崛峍,江涛汹涌,甚可壮也,遂欲往游焉。足以知其老而志在也。于其将行,为叙其诗,因道其盛时以悲其衰。

 (欧阳修《释秘演诗集》序)

 [注]①胠(qū):打开;橐(tuó):袋子。②崛嶂(lù):高峻陡峭。

 9.对下列句子中加点词的解释,不正确的一项是()

 A.然犹以谓国家臣一四海一:统一

 B.往往伏而不出伏:埋伏

 C.庶几狎而得之狎:亲近而且态度随便

 D.无所合,困而归困:困顿

 10.下列各组句子中,加点词的意义和用法相同的一组是()

 A.①则往往从布衣野老酣嬉②向吾不为斯役,则久已病矣

 B.①然喜为歌诗以自娱②以勇气闻于诸侯

 C.①东之济、郓②奚以之九万里而难为

 D.①其胸中浩然②其人视端容寂,若听茶声然

 11.下列各组语句中,表现秘演“遗外世俗,以气节自高”的一组是()

 ①曼卿隐于酒,秘演隐于浮屠

 ②东南多山水,其巅崖崛蟀,江涛汹涌,甚可壮也,欲往游焉

 ③一时贤士皆愿从其游

 ④当其极饮大醉,歌吟笑呼,以适天下之乐,何其壮也

 ⑤独其诗可行于世

 ⑥状貌雄杰,、其胸中浩然

 A.①④⑥B.③④⑤C.①②⑤D.②③⑥

 12.下列对原文有关内容的分析和概括,不正确的一项是()

 A.作者认为隐居山林,从事屠宰贩运的人,必定有老死其间而不被世人发现的人才。

 B.曼卿在酒中隐身,秘演在佛教中隐身,都是奇男子。

 C.秘演自己虽然懒散且不爱惜诗作,到老的时候仍有三四百首值得玩味的好作品。

 D.曼卿的诗清妙绝伦,秘演的诗典雅劲健,有诗人的意趣,在曼卿的诗作之上。

 第Ⅱ卷(共114分)

 四、(24分)

 13.把文中的画线的语句翻译成现代汉语。(10分)

 (1)故尝喜从曼卿游,欲因以阴求天下奇士。(3分)

 (2)当其极饮大醉,歌吟笑呼,以适天下之乐,何其壮也!(3分)

 (3)于其将行,为叙其诗,因道其盛时以悲其衰。(4分)

 14.阅读下面的宋词,回答问题。(8分)

 临江仙•探梅

 辛弃疾

 老去惜花心已懒,爱梅犹绕江村。一枝先破玉溪春。更无花态度,全是雪精神。

 剩向空山餐秀色,为渠著句清新。竹根流水带溪云。醉中浑不记,归路月黄昏。

 (1)“花态度”“雪精神”具体指什么?请用自己的话表述出来。(4分)

 

 (2)作者为何而“醉”?请作简析。(4分)

 

 补写下列各句空缺部分。(任选3个小题)

 (1)怅寥廓,,?

 芭蕉不展丁香结,。

 (2)像我一样地默默彳亍着,,,。

 鹰击长空,,。

 (3)今又重阳,。

 青鸟不传云外信,。

 (4),换了人间。

 落木萧萧,。

 五、(12分)

 16.填入下面横线的几句话,其正确的排序应该是______。

 第一天到达一个小村的小旅店过夜。______。“鸡声茅店月”——这诗的意境在我的心上留下了永不磨灭的印记。

 ①月色窥窗②天将破晓时③周围死般沉静④醒来听到鸡鸣⑤似乎在致黎明的问候

 阅读下面一段文字,用一句话概括小说创作中“荒诞化、幻化”的作用。

 荒诞化、幻化是把小说与人间隔离的重要手段。《红楼梦》一开篇,作者就强调“将真事隐去”,“假语村言”,“经历一番梦幻”,“说来虽近荒唐,细说颇有趣味”,一方面强调不失其真,未敢失其意,一方面又强调不可当真。这就给创作主体留下了进可以攻、退可以守的极大灵活性,留下了极大的艺术创造纵横驰骋的余地,留下了自己的创作自由,也为读者留下了阅读与欣赏的自由,即进行二度创作的自由。

 18.在下面横线处填入适当的语句,组成前后呼应的排比句。

 人民共和国迎来了她五十诞辰。五十年像一条长河,有急流也有缓流;五十年像一幅画,有冷色也有暖色;______,______;五十年像一部史诗,有痛苦也有欢乐。长河永远奔流,画卷刚刚展开,______,史诗还在续写。我们的共和国正迈着坚定的步伐,跨入新的时代!

 六、(18分)

 阅读下面的文字,完成19—22题。

 伞外听西塘

 叶文玲

 (1)未去西塘前,脑海里先有了画面——我猜想那是与我故乡楚门相似的又一个典型的江南水乡小镇,只不过是“楚门”二字,换成了西塘。未去西塘前,耳鼓里回响起别人对它的许多赞语,频率的是这样的形容:西塘是一首诗,西塘是一幅画。

 (2)我想跳出这些熟络了的“常言”去看看西塘,因为,我很欣赏对它的另一个比喻;西塘是一坛陈年黄酒。仔细想想,这比喻大概是比喻者随手一抬便得的,因为历史悠久名气很大的“嘉善黄酒”,就产自西塘,那日日弥漫的酒香随着老酒厂的名声,早就香出了百里千里之远。在西塘,那醇香诱人的“嘉善黄酒”,日日被西塘和来西塘的人很放肆地酩酊着,很奢侈地用来做烧菜的料酒,一倒就是四两半斤。哦,黄酒在西塘,历来都是水一样洒泼着河一样流淌着的。

 (3)就在这样想着猜着西塘时,我去了西塘,蒙蒙细雨中,恰好又忘了带伞。忘了也不关紧,因为我知道下在西塘的雨是飘飘如丝的,绵软如糯的,即便带了伞也不会撑的,不,不是懒得撑,而是觉得不撑比撑着更好。

 (4)于是,我就这样慢慢地在雨中走着,拿了伞而在伞外看着,不,是在伞外听着雨中的西塘。

 (5)在伞外听西塘,真个是别样意趣,那一顶顶在帘纤小雨中被别人撑着的伞,便成了唯西塘才有的美妙风景,伞和西塘是那样天然地成为不可或缺的组合!在伞外听西塘,那似有若无的雨声,切切地好似远远传来的洞箫和陶埙,这箫和埙,那更是西塘自古就有的。这既有视觉也有听觉的歆享,真是令人游兴倍增。

 (6)看着那小雨,一丝丝一线线地飘洒在枕河人家的白墙黑瓦上,那黑瓦白墙只是黑的更黑,白的更白,那颜色渐自深浓而更加黑白分明的房舍,益发成了一幅幅最耐套印的版画,哦,假若能扯得天幕当纸,那是随你印上多少印张都不会褪色走版的。看着那小雨,珠一阵玉一阵地滚落在西塘的河面上,你只会看见满河的水都笑成了一个又一个笑涡,可就怎么也听不见那脆脆的声响。怪了,莫不是天公亦知本属嘉善的西塘人生性和善,所以即便是落雨,便也落得格外轻盈格外温柔,将那有可能发出的声响都掩在深巷里、廊棚下,一古脑儿化作报时的更漏檐滴的叮咚么?

 (7)看着那小雨,下得如此善解人意,我这才悟出:西塘的雨,是因为下在西塘才有这样绵软的景象;西塘的雨,下得这般温熨人心,是因为西塘还有别处少有或无有的长长廊棚!

 (8)知情人说西塘的廊棚,始自明清,因为那时作为商业小镇的西塘,得水上交通之便,镇上的商店大多开在临河的街。那时的西塘,虽然有水乡小镇的闹热,但店主和做生意的对象,也大抵是小镇水乡的农家百姓。小船是水乡人的靴鞋,那有着一级级石台阶的河埠头,便是起船篙停桨橹的地方,于是,宽宽长长的廊棚也就应势而生,有了它,或在岸上或在船里的买卖双方,就有了交易的地场。

 (9)作为也是水乡人,我对这与黑瓦白墙共生的廊棚并不陌生,可是,廊棚在西塘被作为特殊的风景,在我想来,一是在于它的规模:西塘的廊棚棉延相接,据说有1300多米长;二是在于它别致的形状。因为即便这棚看上去只有一个斜屋面,但和所有人家的屋檐房顶一样,都是毫不含糊的木椽屋瓦,既结实且美观。许多“顶”还颇为艺术化地呈拱形或波形,在实际功能上,又的的确确遮风挡雨冬暖夏凉。当地人约定俗成将它简称为“棚”,多少地透示了西塘人惯有的谦虚;而一个关于它最早由来的传说——一个烟纸店老板如何在屋檐下搭一卷竹帘、教一个仙人扮作的要饭叫化子躲过一夜风雨的故事,更把西塘人古道热肠仁义忠厚,展露得淋漓尽致。

 (10)无庸细说延续至今的功用,哪怕仅仅作为观赏,廊棚也是非常美妙的。在弯弯曲曲的河岸上与小河一同蜿蜒,那形那景,就是一幅古韵无限的图画;那檐下的回龙棂,那廊脚的木栏杆,那廊棚人家咿呀一声开启的花窗板门,更似无言的暗示,暗示这千年古镇深巷水弄曾经发生过的种种掌故。无怪在这廊棚下来回踱步时,我总觉着脚下并非仅仅是一条质朴且在别处已不多见的石板路,而是步步走在一部厚重而古色古香的史籍中……

 (11)看着那西塘河面,那雨线儿雨珠儿,不是照是钱丝般闪亮么?那大而圆的笑涡儿,不还是一个接一个么?手中的伞,虽然依然未曾打开,身上却依然不觉着多少濡湿。哦,原来,下在西塘的雨并非是雨,它是一丝丝一线线,都化作最可沁心的清凉露,点点滴滴滋润进我的心田了。

 (12)走着看着听着伞外的西塘,我不能不再次觉出了自己的痴呆——本色的西塘是无需迟到的形容或比喻的,那么,你还这呀那呀伞外伞内的絮叨个甚?

 (13)西塘的廊棚,真个是天下最美妙的独一无二的伞!

 (选自《今晚报》)

 19.第一段说“西塘是一首诗,西塘是一幅画”,而第二段并没有紧承此句来写西塘的美景,而是写了“嘉善黄酒”,作者这样写的目的是什么?(4分)

 

 

 20.伞外西塘具有什么特点?作者为什么对西塘的廊棚情有独钟?(4分)

 21.本文语言生动典雅,富有表现力。请以(2)(6)段为例,结合具体语句,从词语运用、修辞方法这两个方面加以简要赏析。(4分)

 

 

 22.怎样理解“本色的西塘是无需迟到的形容或比喻的”这句话的含意?作者说这句话的用意是什么?(6分)

 七、(60分)

 23.生活中,感动无处不在。可以是为着一次久别后的相聚,为着亲人温暖的关爱,为着一个陌生的微笑,为着一朵绽放的鲜花,为着每一天适时而至的阳光,为着我们美好的青春岁月,为着生命中的点点滴滴……我们每个人的心中都会有一些让自己感动的人和事,回想一下,你感动的人和事是什么?

 请以“感动”为话题,写一篇不少于800字的记叙文。

 注意:题目自拟;要有真情实感;不得抄袭。

 【迁想妙语】

 再坚持一下

 1943年,约翰逊创办了《黑人文摘》。为了扩大发行,他决定请白人们来一个“角色置换”,写出“假如我是黑人”的文章。约翰逊诚恳地致信给罗斯福总统夫人,请她写这样一篇文章支持。罗斯福夫人回信说实在太忙,没有时间写。但约翰逊认为:她没有说她不愿意写。一个月后,他又给总统夫人写了一封信,回信说还是太忙。以后,每隔一个月约翰逊就写一封信,可总统夫人总是说连一分钟空闲的时间也没有。约翰逊始终认为:“她没有说不愿写,就说明还有一线希望。所以如果我继续写信求她,总有一天她会有时间的。”最终,罗斯福夫人被约翰逊的锲而不舍所打动,亲自到了杂志社,认真地为《黑人文摘》写下了那篇文章。令人惊叹的是,《黑人文摘》的发行量在一个月之内就由5万份猛增到15万份。

 必修一第一单元检测题

 一、1.B(A百舸gě;C给予jǐyǔ;D隽juàn永)

 2.A(B惆怅;C气概非凡;D民生凋敝)

 3、D(①“鲸吞”,指像鲸鱼一样的吞食,多用来比喻吞并土地,而“侵吞”指暗中非法占有个人或公共的财物、土地等;②“收集”是使聚集在一起,而“搜集”,除了有“收集”之意外,还有“到处寻找”之意。③徜徉:悠闲而轻松,符合语境。徘徊:在一个地方来回走,与语境不符。)

 4、B.【“车水马龙”:车像流水,马像游龙。形容来往车马很多,连续不断的热闹情景。

 (A项“湖光山色”,湖的风光,山的景色。指有水有山,风景秀丽;C项“姹紫嫣红”,姹、嫣:娇艳。形容各种花朵娇艳美丽;D项“三五成群”,三个、五个的人在一起;形容一伙一伙的人,以几个人组成在一起。)】

 5、C.【A项“语序不当”,“首次”应放置“日本震后’’后;B项“搭配不当”,“阻碍”与“稳定”搭配不当;D项“成分残缺”,“他们”后缺少介词“对”。】

 二、6.A(只能证明古罗马已经有中国丝绸,但不能证明“已经融入了百姓生活”。从下文可知,丝绸在古罗马的穿用基本在贵族。)

 7.D(原文是在屋大维•奥古斯都执政时实现了“从海上和中国直接通商”,而不是“屋大维•奥古斯都发现了印度洋航路”。)

 8.D(A项,“导致了古罗马的繁荣”在原文没有依据;B项,“安息国也就主动打通了陆路交通”在原文没有依据;C项,“没有任何改变”在原文中没有依据。)

 14.(8分)【(1)花态度:一般花的鲜艳娇嫩的样子;雪精神:梅傲雪耐寒的神韵。(答对一项得1分,两项都对得4分)(2)“醉”指心陶醉于梅;作者赏梅,不知不觉中天色昏暗,足见探梅之时久,爱梅之意深。(4分,分号前后意思各2分)】

 15、略

 16.这个题首先也要考虑符合生活的逻辑,一个从睡眠中醒来的人对外界最初的感知,应是声音,然后才是视觉的反应。当然,这一切发生的时间都是“天将破晓时”。所以它的正确的次序应为:②④③①⑤。

 17.给作者自己留下了创作的自由,为读者留下了二度创作的自由。

 18.参考答案:五十年像一首歌曲,有低音也有高音乐曲渐趋*(分析:注意①打比喻,②前抑后扬,③前后照应。)

 19.文章借写历史悠久名气很大的“嘉善黄酒”来凸现西塘的历史,(2分)借写“嘉善黄酒”的醇厚、“水一样洒泼着河一样流淌”的泼辣和豪气,来写西塘的人文,写西塘的厚实,写出西塘人性之美。(2分)

 20.“伞外西塘”极具诗情画意,具有别样情趣。(1分)西塘的廊棚,历史悠久,规模庞大,外形别致,结实美观,有优美的传说,具有延续至今的实际功用,见证了西塘的历史,拥有古色古香的韵味。(3分)

 21.第二段中“在西塘,那醇香诱人的‘嘉善黄酒’,日日被西塘和来西塘的人很放肆地酩酊着”这句话采用拟人的手法写出了“嘉善黄酒”的醇香诱人。“放肆”二字形象生动。“黄酒在西塘,历来都是水一样洒泼着河一样流淌着的。”这句话采用夸张的手法写出了“嘉善黄酒”之多,使用之频繁。第六段中“看着那小雨,珠一阵玉一阵地滚落在西塘的河面上,你只会看见满河的水都笑成了一个又一个笑涡,可就怎么也听不见那脆脆的声响。”这句话中的“笑”字形象生动地写出了雨落河面后,河水漫涨,水波荡漾的情状。(4分)

 22.西塘是古朴典雅别具风格的地方,这里的特色是本身所具有的,即便没有人夸耀,它的美也一直存在。作者想说明真实的东西无须粉饰,大浪淘沙,好的东西自然会保留下来,真金不怕火炼。(4分)

高一年级第一单元语文试卷】由中国教育考试门户网站无忧考网提供,更多 高一最新信息和免费资源欢迎访问【 高一】频道。